• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA Ispis E-mail

novostSplitsko-dalmatinska županija je objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za okrupnjivanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva su namijenjena za:

1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta

2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje,oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobeupisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za površine koje su unesene u ARKOD te imaju prebivalište/registraciju na području SDŽ.

Potpora se dodjeljuje u maksimalnom iznosu od 15.000 Kn, odnosno 50% iznosa za vrlo male površine (0,1 do 1ha) i 40% iznosa za male poljoprivrednike (1 do 5 ha).

Više informacija na poveznici:
https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-za-mjeru-1-okrupnjavanje-poljoprivrednog-posjeda-i-uredenje-poljoprivrednog-zemljista-iz-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća