• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU-a LUKA I STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ UPU-a LUKA Ispis E-mail

novostNa javnu raspravu stavlja se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luka" – izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene (T2) s akvatorijem (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateška studija utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Luka" – izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene (T2) s akvatorijem (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

Javna rasprava o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja, a održat će se u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2017. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave javnosti će se omogućit uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju u prostorijama Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 14.00 h. Prijedlog Plana i Strateška studija bit će dostupni javnosti s danom početka javne rasprave i na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr .

Javno izlaganje održat će se dana 12. svibnja 2017. godine u Dvorani Hrvatskog skupa, Trg Hrvatskog skupa 10 u Pučišćima (iznad kino-dvorane) s početkom u 11.00 h.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća zaključno s danom završetka javne rasprave 07. lipnja 2017. godine. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe iz moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji ne budu dostavljeni u danom roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Luka i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš UPU Luka (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća