• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

INFORMACIJA O ODLUCI DA SE STRATEŠKA PROCJENA I PRIJEDLOG UPU LUKA UPUĆUJU NA JAVNU RASPRAVU Ispis E-mail

novostObavještavamo javnost da je na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 64/08), članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08) te članka 47. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), općinski načelnik Općine Pučišća dana 28. travnja 2017. godine donio Odluku o upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Luka“ i Strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Luka“ na javnu raspravu.


Odluka o upućivanju Prijedloga UPU Luka i Strateške studije utjecaja na okoliš UPU Luka na javnu raspravu (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća