• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ STJEPAN KUSANOVIĆ KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Ispis E-mail

novostTemeljem članka 39., a u svezi s člankom 30. stavak 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16), član Općinskog vijeća Općine Pučišća Stjepan Kusanović koji je u mandatu 2013. – 2017. godine bio izabran sa kandidacijske liste grupe birača, objavljuje slijedeći financijski izvještaj:

Financijski izvještaj_Stjepan Kusanović_Kandidacijska lista grupe birača (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća