• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 26. siječnja 2016. godine sazvao

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA koja će se održati dana 31. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 19.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine te je predložio slijedeći

Dnevni redUsvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pučišća
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Pučišća

0.1. OBAVIJEST o održavanju 5. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća