• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNA RASPRAVA ZA SIDRIŠTE-UVALA LUKE Ispis E-mail

novostNa temelju članka 1. stavak 3. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ br. 110/17) i članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), općinski načelnik Općine Pučišća dana 08. veljače 2018. godine objavljuje javnu raspravu o Zahtjevu za izdavanje ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrište na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke.

1. Objava javne rasprave (PDF)

2. Grafički prikaz obuhvata, sadržaja i prostorne organizacije koncesije (PDF)

3. Grafički prikaz obuhvata, sadržaja i prostorne organizacije koncesije_katastar (PDF)

Objava javne rasprave.docx (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća