ODLUKA O NAČINU PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Ispis

novostNa temelju članka 28. stavak 1. točka 1. i članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17) te članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine donijelo je:

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA (PDF)