Službeni glasnik 1 - 2013 Ispis

Sadržaj:


NAČELNIK

1. Program poticanja razvitka poljoprivrede Općine za period 2013-2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pučišća
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2013. godinu
4. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01.2012.-31.12.2012. godinepdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice