Službeni glasnik 1 - 2022 Ispis

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća str. 1
2. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Pučišća str. 4
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pučišća str. 6
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu str. 10
5. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Pučišća str. 11

OPĆINSKI NAČELNIK:

6. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica u uredskom poslovanju Općine Pučišća str. 19
7. Odluka o imenovanju osobe za provedbu posebne sigurnosne mjere str. 26
8. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2021./2022. str. 27pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice