• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

SAZVANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21-proč...

News image

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2023. GODINU – JAVNO SAVJETOVANJE

Člankom 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE DO GZ „PUNTA“ – FAZA II

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni ...

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA JAVNE POVRŠINE U 2023. GODINI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21) i članka...

News image

DODJELA OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“

Dana 14. veljače 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake H...

News image

JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

Na temelju članaka 123. - 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, ...

News image

OSTVARITE PRAVO NA DODJELU BOŽIĆNOG POKLON BONA OPĆINE PUČIŠĆA-JAVNI POZIV

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), Program...

News image

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 21. prosinca 2022. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je nazočilo 8 od 9 vijećnika, a svoj izostana...

News image

SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21) i članka ...

News image

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SUFINANCIRA PROJEKT UREĐENJA PLAŽE „TREĆE LUČICE“

Splitsko-dalmatinska županija je u prethodnim godinama već sufinancirala izradu idejne projektne dokumentacije za uređenje obalnog p...

News image

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA ZAŽELI – program zapošljavanja žena u općini Pučišća

Dana 2. prosinca 2022. godine održana je u Dvorani Hrvatskog skupa u Pučišćima uvodna konferencija u sklopu Projekta Zaželi: Program...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), općinski nač...

News image

PRORAČUN OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2023. GODINU – JAVNO SAVJETOVANJE

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 144/21) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne sa...

News image

POZIV KANDIDATKINJAMA NA INTERVJU

Na temelju ponovljenog Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Klasa: 402-01/22-01/12, Ur.broj: 2181-44-01-22-...

News image

PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - PROGRAM ZAŽELI

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijem u radni odnos_11.11.22. Izvješće o provedenom postupku prijema u radni odnos_11.11....

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća