• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SUFINANCIRA PROJEKT UREĐENJA OBALNOG POJASA „TREĆE LUČICE“

Općina Pučišća je za projekt uređenja obalnog pojasa „Treće lučice“ drugu godinu za redom osigurala sufinanciranje od strane...

News image

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju član a ka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regiona...

News image

OBJAVA U VEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8...

News image

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.

Na temelju članka 22. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 14. Uredbe o informira...

News image

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECANJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM O

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. stavka 2....

News image

OBJAVLJEN JE PRVI NATJEČAJ LAG-A BRAČ NAMJENJEN MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

LAG „Brač“ objavio je 23. travnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gos...

News image

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslo...

News image

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD OD 1.07.-31.12.2017. GODINE

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), općinski načelnik Opć...

News image

POTPORE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama-pr...

News image

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA:

Temeljem članka 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17)...

News image

JAVNA RASPRAVA ZA SIDRIŠTE-UVALA LUKE

Na temelju članka 1. stavak 3. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorsko...

News image

ODLUKA O NAČINU PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na temelju članka 28. stavak 1. točka 1. i članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13...

News image

NOVČANA POMOĆ ŽUPANIJE ZA NOVOROĐENU DJECU U 2018. GODINI

Osim naknada koje isplaćuje Općina Pučišća, roditelji ili posvojitelji djece rođene u 2018. godini s područja naše općine ostvaruj...

News image

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslovn...

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2018. GODINI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 3. stavak 2...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća