• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

OSTVARITE PRAVO NA DODJELU BOŽIĆNE POKLON KARTICE

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21 – pro...

News image

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije a-G kamena na eKS. polju „Krušev dolac“

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Klasa: UP/I-351-03/22-08/38, Ur.broj: 517-05-1-1-23-26 od 21. studeno...

News image

OBAVIJEST O POVREMENOM ZATVARANJU ŽC 6161 SUPETAR-POSTIRA-PUČIŠĆA

Obzirom da smo zaprimili dvije različite obavijesti o povremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC 6161 (Supetar-Postira-Puči...

News image

INFORMACIJA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA UMIROVLJENICIMA

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 14. rujna 2023. godine donijela ODLUKU O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICI...

News image

OBAVIJESTI O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

Na temelju članka 86. stavka 4. i članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 3...

News image

INFORMACIJA O POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VINARIJU „STINA“, GORNJI HUMAC

Tvrtka KAINA d.o.o. je u ime nositelja zahvata Zlatni rat d.d., Bračka cesta 13, 21420 Bol, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti oko...

News image

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA, OBRTNIŠTVA I POLJOPRI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21 – pro...

News image

JAVNI POZIVI ZA POTREBE U KULTURI I SPORTU ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21 – pro...

News image

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA KLESARSKE ŠKOLE

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21 – pro...

News image

SVEČANO OBILJEŽEN DAN OPĆINE PUČIŠĆA

Ovogodišnja proslava Dana Općine Pučišća i svetkovine svetog Jere započela je u petak vježbom DVD-a Pučišća i prigodnim sportskim ...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21 - pročiš...

News image

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA SUFINANCIRALO UREĐENJE CESTE NA PUNTI

Po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačava...

News image

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U petak, 22. rujna 2023. godine, održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća. Nakon prestanka mandata vijećnici Josipi...

News image

PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE PUČIŠĆA I SVETKOVINE SVETOG JERE

Program proslave Dana Općine Pučišća_Sv. Jere 2023.

News image

SAZVANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/2...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća