• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI POZIV - PROVOĐENJE REDA I NAPLATA LUČKIH NAKNADA I PRISTOJBI U LUCI PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostNa temelju Ugovora o provođenju reda i naplatu lučkih pristojbi u Luci Pučišća i Ugovora o koncesiji za obavljanje lučke gospodarske djelatnosti naplate struje, vode, prikupljanja i odvoza otpada u luci otvorenoj za javni promet-Pučišća između Općine Pučišća i Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije te članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), načelnik Općine Pučišća dana 14. travnja 2017. godine objavljuje poziv fizičkim osobama za iskaz interesa i dostavu prijava za provođenje reda i naplatu lučkih naknada i pristojbi u luci Pučišća.

Pozivaju se fizičke osobe zainteresirane za obavljanje poslova provođenja reda i naplatu lučkih naknada i pristojbi u Luci Pučišća u nautičkoj sezoni 2017. godine (travanj-listopad) da dostave svoje prijave pod slijedećim uvjetima:

1. OPIS POSLOVA: provođenje reda u luci u skladu sa pozitivnim zakonskom propisima i aktima Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, briga o sigurnosti plovidbe u luci, nadzor uplovljavanja i isplovljavanja brodova, jahti i brodica, nadzor ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta, usmjeravanje brodova, jahti i brodica na slobodne vezove, odobravanje uporabe veza i pomoć pri privezu, naplata lučkih pristojbi i lučkih naknada, izrada dnevnog financijskog izvještaja i dostava Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, prijava povrede pozitivnih zakonskih propisa i akata Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije nadležnoj ispostavi lučke kapetanije i/ili policiji.

2. UVJETI/KVALIFIKACIJE IZVRŠITELJA: srednja stručna sprema, osnovno poznavanje najmanje jednog stranog jezika (u pravilu engleski jezik), dozvola za voditelja brodice „B“ kategorije, komunikacijske vještine.

3. PREDNOST PRI ODABIRU IZVRŠITELJA: posjedovanje važeće svjedodžbe (brevet) Temeljne sigurnosti na moru, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje više stranih jezika.

4. NAKNADA: Naknada se isplaćuje temeljem ugovora o djelu za obavljeni posao pri čemu se ukupni trošak naknade izvršitelju obračunava kao zbroj 15% naplaćenih lučkih pristojbi i 40% naplaćenih lučkih naknada koje je naplatio pojedini izvršitelj.

5. ADRESA DOSTAVE I ROK ZA PRIJAVU: Razmatrat će se samo prijave zaprimljene na protokolu Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća do 21. travnja 2017. godine do 14.00 h, bez obzira na način dostave.

6. BROJ IZVRŠITELJA: 2

Obrazac prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Pučišća, radnim danom od 08-14.00 h. Općina Pučišća zadržava pravo ne odabrati niti jednog izvršitelja po ovom Pozivu.


JAVNI POZIV (PDF)
PRIJAVNICA (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća