• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

FINANCIJE I PRORAČUN Ispis E-mail
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2024.

06-2024 Financijski izvještajXLSX

03-2024 Financijski izvještajXLSX

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinuDOCX

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Poračuna Općine Pučišća za 2023. godinuDOC

I. izmjene i dopune plana nabave Općine Pučišća za 2024. godinuPDF

12-2023 Financijski izvještaj_KONSOLIDACIJAXLSX

12-2023 Financijski izvještajXLSX

Plan nabave Općine Pučišća za 2024. godinuPDF

Vodič za građane_Proračun Općine Pučišća za 2024.PDF2023.

Proračun Općine Pučišća za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinuDOCX

Obrazloženje Proračuna Općine Pučišća za 2024. godinuDOCX

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinuDOCX

Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu PDF

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna za 2024. godinuPDF

09-2023 Financijski izvještaj XLSX

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Pučišća za 2023. godinu PDF

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj Općine Pučišća za 2023. g..doc DOCX

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinu.docx DOCX

Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu. DOCX

06-2023 Financijski izvještaj_KONSOLIDACIJA XLSX
06-2023 Financijski izvještaj XLSX

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu DOCX
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu DOCX

03-2023 Financijski izvještaj XLSX
12-2022 Financijski izvještaj - KONSOLIDACIJA XLSX
Bilješke uz Konsolidirani financijski izvještaj 12-2022 DOC

12-2022 Financijski izvještaj XLSX
Bilješke uz Financijski izvještaj 12-2022 DOC

Vodič za građane_Proračun Općine Pučišća za 2023. godinu PDF

Plan nabave Općine Pučišća za 2023. godinu PDF

2022.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu DOCX

Proračun Općine Pučišća za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu DOCX

IV. Izmjene i dopune_Plan nabave Općine Pučišća za 2022. godinu. PDF

Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinu i prijekcija za 2024. i 2025. godinu PDF

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna PDF

III. Izmjene i dopune_Plan nabave Općine Pučišća za 2022. godinu PDF

09-2022 Financijski izvještaj XLS

Bilješke uz Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu DOCX

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu DOCX

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu DOCX

06-2022 Financijski izvještaj - KonsolidacijaXLS

06-2022 Financijski izvještajXLS

Bilješke uz godišnji obračun proračuna za 2021. godinu DOC

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu DOC

II. Izmjene i dopune_Plan nabave Općine Pučišća za 2022. godinu PDF

03-2022 Financijski izvještaj XLS

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Pučišća za 2022. godinu PDF

Plan nabave Općine Pučišća za 2022. godinu PDF

Vodič za građane - Proračun Općine Pučišća za 2022. PDF

Proračun Općine Pučišća za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu DOCX

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna za 2022. godinu PDF

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu_Opći dio XLS

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu_Posebni dio XLS

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu_Radni dio XLS

2021.

12-2021 Financijski izvještaj KONSOLIDACIJA XLS

12-2021 Financijski izvještaj XLS

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu DOCX

09-2021 Financijski izvještaj XLS

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu s bilješkama DOCX

6-2021 Financijski izvještaj_KONSOLIDACIJA XLS

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021. XLS

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu DOCX

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu DOCX

Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu DOCX

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. XLS

Proračun Općine Pučišća za 2021. godinu - VODIČ ZA GRAĐANE PDF

Plan nabave Općine Pučišća za 2021. godinu. PDF

Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2021.- 2023. godine PDF DOCX

Proračun Općine Pučišća za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu PDF DOCX

2020.

12-2020 Financijski izvještaj - konsolidacija XLS

12-2020 Financijski izvještaj XLS

Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu PDF ODT

Financijski izvještaj 09-2020 XLS

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu DOCX

06-2020 Financijski izvještaj - KONSOLIDACIJA XLS

Financijski izvještaj 06-2020 XLS

Financijski izvještaj 03-2020 XLS

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu DOC

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu DOC

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu KONSOLIDACIJA XLS

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu XLS

Plan nabave Općine Pučišća za 2020. godinu PDF

Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2020.- 2022. godineDOC PDF

Proračun Općine Pučišća za 2020. godinu i projekcije za 2021.- 2022. godinuDOC PDF

2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu DOC PDF

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019.-30.09.2019. XLS

II. Izmjene Plana nabave Općine Pučišća za 2019. godinu PDF

Financijski izvještaj za razdoblje: 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019.XLS

Financijski izvještaj za razdoblje: 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. - konsolidacijaXLS

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu DOCX

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019. - 31.03.2019. XLS

I. Izmjene Plana nabave Općine Pučišća za 2019. godinu PDF

Plan nabave Općine Pučišća za 2019. godinu PDF

Proračun Općine Pučišća za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.PDF XLS

Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. g.PDF XLS2018.

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g.PDF XLS

II. izmjene plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. g.PDF XLS

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Pučišća za 2018. g.PDF XLS

Odluka o izmjenama Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. g.PDF DOCX

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g.PDF DOCX

12-2018 Godišnji financijski izvještaj za 2018. _KONSOLIDACIJA XLS
12-2018 Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu XLS
09-2018 Financijski izvještaj XLS
06-2018 Financijski izvještaj XLS, 06-2018 Financijski izvještaj - konsolidacija XLS
03-2018 Financijski izvještaj XLS
Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine
Proračun Općine Pučišća za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
Plan nabave Općine Pučišća za 2018. godinu PDF
Plan nabave Općine Pučišća za 2018. godinu XLS


2017.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu
Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu
Plan nabave Općine Pučišća za 2017. godinu
Proračun Općine Pučišća za 2017. godinu i Projekcije za razdoblje
2017.-2019. godine Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine
03-2017 Financijski izvještaj.xls
6-2017 Financijski izvještaj_KONSOLIDACIJA.xls
06-2017 Financijski izvještaj.xls
09-2017 Financijski izvještaj.xls
12-2017 Financijski izvještaj.xls


2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2016. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2016. godinu Izmjene Plana
Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine
Proračun Općine Pučišća za 2016. g. i projekcija Proračuna za razdoblje 2017. – 2018. g.
Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2016. – 2018. g
Plan nabave Općine Pučišća za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Pučišća za 2016. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2016. godinu


3-2016 financijska izvješća
6-2016 financijska izvješća
6-2016 konsolidirana financijska izvješća


2015.

Proračun Općine Pučišća za 2015. godinu
Projekcija Proračuna za razdoblje 2016-2017
Plan razvojnih Programa Općine Pučišća za razdoblje 2015.-2017. godine
Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2015. g. i projekcija Proračuna za razdoblje 2016. – 2017. g.
Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2015. - 2017. g.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2015. godinu.


2014.

Proračun Općine Pučišća za 2014. godinu
Projekcija proračuna za razdoblje 2015-2016. godine
Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2014-2016. godine
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine za razdoblje 2014.-2016. godine
Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2014. godinu
Projekcija Proračuna za razdoblje 2015-2016

Sukob interesa:

Izjava o postojanju-ne postojanju sukoba interesa
Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa 2


Fiskalna odgovornost:

Poveznica na sadržaj
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća