• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 5 - 2017 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu naĉelnika za period od 01. sijeĉnja – 30. lipnja 2017. godine str. 1
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanistiĉkog plana ureĊenja “Luka”- izdvojene površine ugostiteljskoturističke namjene (T2) s akvatorijem str. 16
3. Odluka o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Pučišća za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na podruĉju Splitsko-dalmatinske ţupanije str. 28
4. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu str. 29
5. Zaključak o odobrenju za ostakljenje javne površine na Trgu Hrvatskog skupa u Puĉišćima str. 30
6. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Kupoprodajnog ugovora između Općine Pučišća i Jakova Michieli-Tomića str. 30
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu str. 32

OPĆINSKI NAČELNIK:

8. Izvješće o radu načelnika za period od 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine str. 2

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

9. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “Luka”- izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene (T2) s akvatorijem str. 17pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća