• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 2 - 2018 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine str. 1
2. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja str. 1
3. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća str.2
4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća str. 10
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu str. 11
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture str. 24
7. Zaključak o zahtjevu tvrtke Cruise line Split d.o.o. str. 25
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Puĉišća str. 25

OPĆINSKI NAČELNIK:

9. Izvješće o radu načelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine str. 27
10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća str. 39
11. Izmjene Plana prijma u sluţbu Općine Puĉišća za 2018. godinu str. 40pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća