• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 4 - 2018 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u Općini Puĉišća za 2018. godinu str. 1
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 201 8 . godini u Općini Pučišća str. 2
3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 201 8 . godini str. 3
4. Odluka o izmjeni Programa socijalne Općine Pučišća u 2018. godini str. 3 Odluk a o izmjeni Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrv atske gorske službe spašavanja - stanice Split za 2018. godinu str. 4
5. Odluka o i zmjen ama i dopun ama Proračuna Općine Pučišća za 201 8 . godinu i projekcija za 2019. i 2020. g o dinu str. 5
6. Odluka o i zmjen ama Plana razvojnih programa za razdoblj e 201 8 . - 20 20 . godine str. 1 6
7. Odluka o o prijedlogu člana Zadružnog odbora Učeničke zadruge Klesarske škole str. 1 8
8. Odluka o o objavi pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pučišća u 2018. godini str. 1 8

OPĆINSKI NAČELNIK:

9 . Plan upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine Pučišća za 2018. g odi nu str. 19
10 . Odluka o o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pučišća str. 24pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća