• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 5 - 2018 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Odluka o dodjeli povelje poĉasn og graĊanina Općine Puĉišća
3. Odluka o o dodjeli zahvalnica Općine Puĉišća
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Puĉišća za 2018. godinu

OPĆINSKI NAĈELNIK:

5. Izvješće o radu naĉelnika za period od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2018. godine
pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća