• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2019 Ispis E-mail

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu str. 1

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu str. 3

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2019. godini str. 4

4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu na području Općine Pučišća str. 4

5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu na području Općine Pučišća str. 5

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu str. 6

7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu str. 7

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2019. godinu str. 20

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje str. 25

10. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2020. godinu str. 26

11. Odluka o dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća str. 27

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća str. 28

13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu str. 30

14. Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Općine Pučišća str. 32

15. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu str. 32

16. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu  str. 36

17. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2020. godini str. 38

18. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2020. godini str. 38

19. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu na području Općine Pučišća str. 41

20. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu na području Općine Pučišća str. 42

21. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2020. godinu str. 43

22. Proračun Općine Pučišća za 2020. godinu i projekcije za 2021.- 2022. godinu str. 44

23. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2020.- 2022. godine str. 57

24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu str. 59

OPĆINSKI NAČELNIK:

25. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za otok Brač str. 61
pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća