• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2020 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Izvješće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća Općine Pučišća Ivane Bauk i Stjepana Nižetića i utvrđivanju njihovih zamjenika koji umjesto njih počinju obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Pučišća str. 1

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva str. 2

3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja str. 3

4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pučišća str. 3

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu str. 4

6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu str. 6

7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2020. godini str. 7

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu na području Općine Pučišća str. 8

9. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu na području Općine Pučišća str. 8

10. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2020. godini str. 9

11. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu str. 9

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2020. godinu str. 18

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje str. 23

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu str. 25

15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama str. 26

16. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2021. godinu str. 34

17. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2021. godinustr. 35

18. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 36

19. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 40

20. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2021. godini str. 41

21. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu na području Općine Pučišća str. 44

22. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu na području Općine Pučišća str. 45

23. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2021. godini str. 47

24. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanjastanice Split za 2021. godinu str. 48

25. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu str. 48

26. Proračun Općine Pučišća za 2021. godinu i projekcije za 2022.- 2023. godinu str. 51

27. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2021.- 2023. godine str. 61

OPĆINSKI NAČELNIK:28. Odluka o isplati božićnice u 2020. godini str. 63

29. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pučišća str. 63

30. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis objekata i roba strateških robnih zaliha str. 64

31. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2020. / 2021. str. 65

32. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pučišća


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća