• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 7 - 2020 Ispis E-mail

Sadržaj:

TURISTIČKO VIJEĆE:

1. Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća str. 1
2. Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Općine Pučišća str. 9
3. Odluka o prihvaćanju Prijedloga Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Pučišća za 2021. godinu str. 28


SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE:

4. Odluka o donošenju Godišnjeg programa rada i financijskog plana turističke zajednice Općine Pučišća za 2021. godinu str. 29
5. Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Općine Pučišća za 2021. godinu str. 30pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća