• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 4- 2022 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća str. 1

2. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu str. 17

3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća str. 18

4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja str. 18

5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća str. 19

6. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća str. 19

7. Mišljenje na zahtjev tvrtke Vinarija Zlatni rat d.d. str. 21

8. Zaključak po zamolbi obitelji Čakarić str. 21

9. Zaključak po zamolbi Klesarske škole str. 22

10. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 23

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 24

12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu str. 24

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika str. 44

OPĆINSKI NAČELNIK:

14. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31.prosinca 2021. godine str. 44

15. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća str. 53
pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća