• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 1 - 2023 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Izvješće o prestanku mandata, mirovanju mandata i početku mandata članova Općinskog vijeća Općine Pučišća str. 1
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva str. 2
3. Odluka o o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva str. 2
4. Odluku o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu str. 3
5. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu str. 4
6. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu str. 4
7. Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Pučišća str. 5
8. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis potraživanja str. 6
9. Zaključak o kupoprodaji zemljišta u k.o. Pučišća str. 8
10. Zaključak o projektu uređenja komunalne lučice Solina u Luci Pučišća str. 9
11. Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Pučišća – Pročišćeni tekst str. 16

OPĆINSKI NAČELNIK:

12. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji, uvjetima korištenja i načinu naplate parkiranja na parkirališnim površinama s naplatom na području naselja Pučišća str. 9
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na podurčju općine Pučišća za 2022. godinu str. 10


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća